Algemene Voorwaarden

De Volgspot is een onderdeel van Stichting Muzikaal Hoorn (KvK 75688743).

De activiteiten van De Volgspot bestaan uit het faciliteren van een leerzame muzikale omgeving voor amateur vocalisten. Ten bate van de uitoefening van deze activiteiten onderhoudt de Volgspot contacten en doet zaken met coaches, bands en locaties in het belang van het project

Deelnemers aan De Volgspot kunnen zich opgeven voor ten hoogste één nummer per editie.

Opgave van liedjes geschiedt door middel van inschrijven op het nummer naar keuze. Ieder nummer kan slechts één keer geboekt worden.
Het inschrijfgeld bedraagt €30,00 welke geschiedt via een Ideal betaal-link.

Na betaling is het betreffende nummer exclusief voor de deelnemer. De deelname is pas geldig nadat het deelnamebedrag op de rekening van De Volgspot is bijgeschreven.

Het inschrijfgeld geeft recht op deelname aan twee workshops, een bandrepetitie, divers oefen- en repetitiemateriaal en als afsluiting een optreden bij café JP Coen.
Restitutie van kosten geschiedt bij hoge uitzondering na overleg en met toestemming van het bestuur van de stichting.

De Volgspot is een project van Stichting Muzikaal Hoorn en wordt uitgevoerd door vrijwilligers.

Om de deelnemers te faciliteren wordt er een beroep gedaan op mensen die hun activiteiten op (semi) professionele basis verrichten en hier ook als zodanig voor beloond worden.
De Stichting Muzikaal Hoorn heeft een doelstelling zonder winstoogmerk en alle gelden die binnenkomen door middel van inschrijving en/of donaties of sponsoring worden gebruikt ten behoeve van het project.
Daarbij streeft de stichting ernaar om de kosten voor deelnemers tot het minimum te beperken.